Обданиште

Прво обданиште у Мокрој Гори формирано је у Дрвенграду на Мећавнику.

Намењено је деци родитеља који раде на Мећавнику, али и осталој деци предшколског узраста из Мокре Горе, Кремана и Добруна.

На располагању је и деци пансионских гостију, по условима са којима се можете упознати на Рецепцији.

Капацитет обданишта је двадесеторо деце.

Радно време је од 07 до 15 часова, радним даном.