Мокрогорска школа менаџмента

На чудесном Мећавнику је своје место нашла и Мокрогорска школа менаџмента.

Мокрогорска школа менаџмента (МШМ) је институција за професионално усавршавање руководилаца. Основана је 2009. Године са сврхом побољшања привредног амбијента и друштва у коме живимо.

Инспирисана креативним и предузетничким духом домаћина Емира Кустурице, МШМ се развија и доприноси једној великој идеји Мећавника да је могуће изградити складнy заједницу у којој влада правичан систем вредности.

Од оснивања, до данас неколико хиљада руководилаца је добило додатну жељу да раде на себи, својим организацијама и унапређују цело друштво кроз учешће на програмима МШМ.

У оквиру школског програма на Мећавнику се одржавају управљачки програми (executive education) за све нивое руководилаца, чувени Вивалди Форуми, Мастерстудије (ЕxecutiveMBA) као и програми за унапређење тимског рада (team building).

Студентима је на располагању најсавременији кампус са амфитеатром Михајло Пупин – Телеком Србија за 35 студената као и други пратећи простори намењени настави.

Више о програму и календару Мокрогорске школе менаџментана

www.msm.edu.rs

Најчешћа питања о раду Мокрогорске школе менаџмента